Fritidshem

Här kan du ansöka om plats i fritidshem för barn i åldern 6-12 år. Du kan också vilka regler som gäller och vad det kostar att ha sitt barn på fritidshem.

Om fritidshem

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven. Fritidshemmet är till för barn i åldern 6–12 år.

Det finns fritidshem på alla de kommunala grundskolorna och på de flesta fristående grundskolorna.

Fritidshemmet spelar en viktig roll i ditt barns lärande. Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda barnet en meningsfull fritid och vara ett stöd i utvecklingen. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme.

Regler

Om ditt barn behöver fritidshemsplats till höstterminen vill vi att du söker om en plats senast 31 maj för att vi ska kunna planera verksamheten.

Du som ansöker om fritidsplats efter 31 maj får en plats så snart som möjligt.

Har du fått en plats på fritids behåller du den tills du säger upp den. Eller till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på ett fritidshem.

Du har inte rätt till en plats om barnets ena vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig. Kommunen förbehåller sig rätten att samla in uppgifter om din arbetsgivare eller den studieenhet du studerar på. Det görs för att styrka de uppgifter som du lämnat in. 

Ansök om plats

Lämna eller ändra inkomstuppgift

Säga upp plats

Uppsägningstiden är 30 dagar från och med det datum anmälan kommer in till Enköpings kommun via e-tjänsten. Om du angivit ett senare datum gäller det datumet som uppsägningstid.

Om ni har separerat

Om ni har separerat och har delad faktura och inte längre har behov av en fritidshemsplats måste båda vårdnadshavarna gå in i e-tjänsten och säga upp platsen. Om bara den ena säger upp platsen överförs hela avgiften för fritidshemsplatsen till den vårdnadshavare som inte meddelat om uppsägning.

Riktlinjer