Familjedaghem

Här kan du ansöka om familjedaghem eller se vilka familjdaghem som finns i kommunen.

Familjedaghemmet ska stimulera barnets utveckling och lärande och erbjuda barnet en trygg omsorg. ​Förskolans läroplan är vägledande för familjedaghemmet.

I ett familjedaghem arbetar en dagbarnvårdare i sitt eget hem med en grupp barn i åldern 1–6 år. Du kan önska vilket familjedaghem ditt barn ska gå i men barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på ett familjedaghem.

Inga familjedaghem i kommunen

Fram till sommaren 2024 fanns ett privat familjedaghem att välja. Detta har stängt. I Enköpings kommun finns just nu inga familjedaghem.