God man eller vårdnads­havare

Hjälp en person med funktions­nedsättning eller sjukdom att sköta sin ekonomi. Du kan också hjälpa och stödja ett barn som särskilt förordnad vårdnadshavare.

Gillar du ordning och reda? Bli god man! 

Vi behöver dig. Tack vare dig får fler människor det som de har rätt till. Välkommen till vår informationsträff om att bli god man. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma. 

Informationsträffen är den 12 december klockan 17.30–19.00 i Enköpingsrummet i Enköpings bibliotek på Ågatan 29. Det är överförmyndarförvaltningen som arrangerar träffen. 

God man

Som god man hjälper du personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp att sköta sin ekonomi, få rätt vård eller boende eller olika bidrag med mera. Du kan också bli god man för ensamkommande barn.

Har du som bor i Enköpings kommun själv behov av en god man eller är intresserad av att ha ett uppdrag som god man du kan anmäla ditt intresse till kommunen. Det är Uppsala kommun som hanterar frågor om god man för kommunerna i Uppsala län.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare kan du hjälpa och stödja ett barn utan att ha ansvar för den dagliga omsorgen. Du ser till att barnet får det som det behöver. Vad det kan vara eller omfattningen beror på barnets behov, ålder och boendesituation.

Ofta är uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare aktuellt för ensamkommande barn. Du kan anmäla ditt intresse att bli särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV).

Utredning avgör om du är lämplig som vårdnadshavare

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Vi gör en utredning och bedömer om du är lämplig, men det är en domstol som beslutar om du får uppdraget. I utredningen kan vi bland annat titta på din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper, uppgifter från personer som känner dig eller barnet, om du har uppgifter i socialtjänstens register i kommuner du bott i och om du har uppgifter i polisens misstanke- och belastningsregister.

Om du vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare kan du anmäla ditt intresse till oss. Skicka in din intresseanmälan så kontaktar vi dig för en diskussion.

Vad som ingår och vilket ansvar du har

Som särskilt förordnad vårdnadshavare tar du över föräldrarnas juridiska ansvar, men barnet bor inte hos dig. I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med det familjehem, hemmet för vård och boende (HVB) eller stödboendet där barnet bor och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Om det är möjligt ska du hjälpa barnet att ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga i Sverige eller utomlands. Du ansvarar också för barnets ekonomi. I ansvaret ingår till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag och att skriva under handlingar där vårdnadshavarens namnteckning behövs.

Stöd och ersättning

​När du har tagit emot ett barn ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. Ersättningen är 200 kronor i timmen och är begränsad till tio timmar per månad. Om du behöver ersättning utöver de tio timmarna måste du i förhand ansöka om det hos Socialförvaltningen i Enköping.

Längd på uppdraget

Uppdraget pågår så länge barnet har behov av dig som särskilt förordnad vårdnadshavare. Det kan handla om några månader upp till flera år. Uppdraget upphör alltid när barnet fyller 18 år, om du själv vill avsluta uppdraget, om det visar sig att du inte är lämplig i rollen som särskilt förordnad vårdnadshavare och när barnets biologiska föräldrar kommer till Sverige. Då återgår vårdnaden till föräldrarna. Det är en domstol som beslutar om när uppdraget ska upphöra, förutom när barnet blivit myndigt.