Revisorernas granskning av kommunen

De förtroendevalda revisorerna ska granska kommunen så den är effektiv och säker. Kommunrevisionen ligger under kommunfullmäktige.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har gett revisorerna ett uppdrag. De ska granska kommunens verksamhet så att den sköts effektivt och säkert på ett sätt som är lämpligt för sitt syfte. De ska också kontrollera att kommunen ger en tydlig bild av kommunens ekonomiska situation.

Kommunrevisionen i Enköping består av sju förtroendevalda revisorer. Två av revisorerna är även lekmannarevisorer i de kommunägda företagen.

Så jobbar kommunrevisionen

Revisorerna och lekmannarevisorn har yrkesrevisorer som hjälper till med revisionsuppdraget. Tjänsten är upphandlad. Nu är det PwC som genomför granskningar på revisorernas uppdrag.

Revisionsrapporter

Revisionsrapporter 2023

Revisionsrapporter 2022

Revisionsrapporter 2021

Revisionsrapporter 2020

Revisionsrapporter 2019

Revisionsrapporter 2018

Revisionsrapporter 2017

Revisionsrapporter 2016

Revisionsrapporter 2015