Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Störningar och händelser

Vi har fått en varning för snöoväder i Enköpingsområdet. Detta kan komma att påverka skolbusstrafiken.

Det är UL som bestämmer över bussturerna. Du kan läsa mer om busstrafiken och det aktuella trafikläget på deras webbsida. Du kan också bevaka din buss i UL:s app. Då får du uppdateringar kring hur just den bussen kommer att gå. 

Vi har fått information om att företag som utger sig arbeta för kommunen är ute och vill kolla rör och spola stamledningar. De vill komma hem till privatpersoner för att spola i avloppen samt att detta medför en kostnad för personen.

Det här är inte på uppdrag av kommunen utan verkar vara en bluff.
Om kommunen ska filma eller spola avloppsledningar hemma hos en privatperson är det nästan alltid för att privatpersonen själv anmält ett problem. Därför vill vi nu varna medborgare om denna bluff.

Om någon ringer och vill göra kontroller av något slag som du inte beställt, be om namn och telefonnummer och kolla gärna med vårt kontaktcenter om den personen jobbar på kommunen. När personen kommer ska den kunna legitimera sig.

Pågående väg­arbeten

Vi behöver komma åt och städa gator. Vi tar bort löv, snö, sand och gör rent gatubrunnar. Därför inför vi parkeringsförbud en dag i veckan på vissa gator från 1 november till 30 april.

Arbeten pågår på Kungsgatan i korsningen mot Hantverkaregatan.

Arbetena beräknas pågå till månadskiftet januari/februari 2024.

Ett körfält är avstängt och styrs med trafiksignaler, det är begränsad framkomlighet. 

Personbilstrafik hänvisas att välja annan väg och leds om via Ullundavägen och södra delen av Västerleden för att minska trafikstörningar intill arbetsområdet.

Arbeten sker på Hantverkaregatan.

Det berör främst korsningen med Kungsgatan där va-arbeten pågått en längre tid.

Ny beräknad tid för när arbetet är klart är månadsskiftet januari-februari 2024.

Nu startar snart arbetet med att återställa Fagerskogsgatan mellan nummer 19–39. Arbetet är planerat att pågå i två till tre veckor. Det är bland annat asfaltering som kommer att göras.

Trafiken på gatan blir fortsatt lite påverkad och när det behövs kommer flaggvakter styra trafiken. 

ENA Energi arbetar med fjärrvärmeledningen på Torggatan, mellan Västra Ringgatan och Fjärdhundragatan. 

Arbetet kommer påverka vägen och bitvis kommer det vara svårare att ta sig fram på vägen.

Arbetet startar vecka 36 och har förlängts och planeras vara klart vecka 46.

Arbeten pågår på Gustav Adolfs plan sedan en tid tillbaka och parkeringarna är avstängda.

Det kommer bli nya busshållplatser. 

Arbetet beräknas vara klart i oktober/november.

Från 18 juli 2022 till och med 31 december 2023 pågår saneringsarbeten på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping. Arbetsområdet gäller hela gatubredden även Salavägen blir påverkad genom att norrgående körfältet blir avsmalnat.