Syn, hörsel och tandvård

Kommunens syn- och hörselinstruktör hjälper dig som är över 21 år och som har en syn- eller hörselnedsättning. Vi erbjuder inte tandvård men i vissa fall tandvårdsstöd.

Syn- och hörselinstruktör

Även om du har en syn- eller hörselskada klarar du en hel del i din vardag. Men det kanske finns vissa saker som kan förbättras eller vara ett stöd. Då finns syn- och hörsel­instruktören till din hjälp. Tjänsten är kostnadsfri.

Om du behöver hjälp med din hörapparat eller med att med att se över ditt hem för att se vad som kan förbättras och fungera som stöd för dig.

Tillsammans med dig görs en behovsbedömning och sen utarbetas en individuell plan med dina behov och önskemål i centrum.

Hjälp till självhjälp

Syn- och hörselinstruktören hjälper dig att komma vidare med:

 • rehabilitering – att förbättra din förmåga
 • motivering – att se dina möjligheter
 • stimulering – att vilja prova saker
 • aktivering – att göra fler saker

Du får möjlighet att träna det som behövs och tips på vad som kan åtgärdas för att underlätta ditt dagliga liv. Det kan handla om:

 • Träning av vardagliga aktiviteter som att tvätta och klä dig, bädda sängen, laga mat, diska och så vidare.
 • Märkning av spis, tvättmaskin med mera
 • Se över belysningen i hemmet
 • Träning med syn- och hörselhjälpmedel
 • Orienteringsträning

Syn- och hörselinstruktören hjälper dig att kontakta syn- och hörselcentral och syn- och hörselläkare. Instruktören ger dig också information om och hjälp med:

 • Kommunens service, som till exempel färdtjänst
 • Taltidningar och talböcker
 • Information till anhöriga, personal med flera om syn- och hörselnedsättningar
 • Service av syn- och hörsehjälpmedel
 • Föreningar
 • Kurser

Bokning av hembesök

Syn- och hörselinstruktör Karin Almgren

Adress: Rådhusgatan 8

E-post: karin.almgren@enkoping.se  

Telefon: 0171-62 56 80

Telefontid måndag, onsdag och fredag 8.30-10.00, övrig tid går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Hörsel­mottagning Kryddgården

Onsdagar klockan 13.00-15.00.

Tandvård och tandvårdsstöd

Om du behöver komma i kontakt med en tandläkare kan du vända dig till folktandvården eller till en privat tandläkare. I vissa fall kan du få ett intyg om nödvändig tandvård från biståndshandläggare.

Om du bor hemma

Bor du i ditt eget hem och har ett omfattande behov av vård- och omsorgs­insatser, har en psykisk sjukdom som har varat i mer än ett år eller om du omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade) så kan din biståndshand­läggare utfärda ett ­­­intyg om tandvårdsstöd åt dig som skickas till Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län).

Om du bor på ett omvårdnadsboende

Bor du på ett omvårdnads­boende har du rätt till tandvårdsstöd. Det är sjuksköterskan på boendet som utfärdar ­intyget och Region Uppsala ansvarar för att skicka ut tandvårdskort samt utför tandvården.