Daglig verksamhet

Du kan ansöka om daglig verksamhet, som är en meningsfull syssel­sättning utifrån dina behov och önskemål.

Ansökan och regler

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en intellektuell funktions­nedsättning, autism­spektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

Med våra olika aktiviteter vill vi arbeta för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, öka din själv­ständighet och utveckling samt förebygga passivitet och isolering. Har du som mål att bedriva din sysselsättning på ett företag arbetar vi tillsammans för att nå det målet.

Ansökan

Det är en insats enligt lagen om stöd och service (LSS) och du ansöker hos din biståndshandläggare.