Lillsidanskolan

Illustration över hur Lillsidanskolan skulle kunna se ut. Det är en ljusgrå byggnad i två våningar. Framför byggnaden syns körsbärsträd, bänkar och cykelställ.

Planering pågår för en kommunal skola som ska ersätta gamla Västerledsskolan samt inhysa kommunens anpassande grundskola.

Fakta

  • Status: Planerad
  • Byggstart: Sensommaren 2023
  • Klart: År 2026
  • Vad det ska bli: Förskola, skola, idrottshall och fritidsgård
  • Vem som bygger: JSB Construction AB
  • Markägare: Enköping skommun

Om projektet

Lillsidanskolan ska rymma 850 elever i årskurs F-9 vilket innebär en utökning av elevplatser. Detta ses som nödvändigt mot bakgrund av att västra delen av Enköping växer och kommer att växa än mer framöver. Den nya kommunala skolan kommer inte ensam att klara elevtrycket på sikt. Därför föreslås etableringen av en friskola som komplement till den kommunala skolan i de västra stadsdelarna.

Byggs som en integrerad del

Den anpassade grundskolan byggs som en integrerad del av den nya skolan. Idag är kommunens anpassade grundskola uppdelad på Enöglaskolan och Bergvretenskolan men nybygget innebär att all verksamhet samlas i samma skola. Den anpassade grundskolan är i stort behov av större och mer ändamålsenliga lokaler.

Varför vi gör det här

Gamla Västerledsskolan används idag som evakueringslokal för Enöglaskolan. Gamla Västerledsskolan har en begränsad livslängd och utredningar visar att det skulle kunna bli dyrare att totalrenovera lokalerna än att bygga helt nytt. Därför har beslutet tagits att en helt ny skola ska byggas.

Det här händer just nu

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna investeringen den 19 juni 2023.

Karta

Det här har hänt tidigare

JSB AB får uppdraget

Den 28 april 2023 tilldelades JSB AB entreprenaden att bygga Lillsidanskolan med aktivitetscenter. Byggstarten planeras till sensommaren 2023.

Upphandling av bygget

Mellan 6 februari och 4 april 2023 pågick upphandling av bygget av Lillsidanskolan.

Programhandling klar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställde en programhandling som blev klar i april 2022. I programhandlingen tog man fram tydligare idéer och skisser på hur skolan och utemiljön ska utformas. Den planerade sporthallen placerdes också på kartan. Beslut har tagits i berörda nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige att starta investeringen i Lillsidanskolan.

Nytt namn

Den 15 december 2021 döptes den nya skolan till Lillsidanskolan enligt beslut i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Namnförslag hade inhämtats från allmänheten samt från elever på Enöglaskolan och Enöglaskolans anpassade grundskola. Lillsidanskolan var ett av elevernas förslag. Namnet anknyter till området där den framtida skolan ska ligga.  Ett område som är i omvandling och som kommer att förtätas med många nya bostäder och verksamheter de kommande åren.

Beställning av programhandling

Den 19 maj 2021 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beställa en programhandling för ny grundskola och grundsärskola i västra Enköping.

Enligt beslutet ska en kommunal F-9-skola och anpassad grundskola byggas intill lokalerna som utgör dagens Enöglaskola. Nybygget ska placeras på ett sådant vis att man i stor utsträckning kan vara kvar i de nuvarande lokalerna under tiden som den nya skolan byggs. En idrottshall med fritidsgård belägen nära skolan ingår också i planerna.