Renovering av parken på Gustav Adolfs plan

Illustration ovanifrån över hur parken skulle kunna se ut när renoveringen är klar. Illustrationen visar var planteringar ligger, och hur parkmöbler skulle kunna vara placerade kring den befintliga fontänen i mitten av parken. Den planerade mönstrade stenläggningen syns också.

Under hösten 2023 startade arbetet med att renovera parken på Gustav Adolfs plan. 

Fakta

  • Status: Byggnation pågår
  • Byggstart: Hösten 2023
  • Klart: Våren 2024
  • Vad det ska bli: Renovering av befintlig park
  • Vem som bygger: Enköpings kommun
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Parken Gustav Adolfs plan renoveras och utvecklas för att tydligare bjuda in till vistelse och samtidigt behålla sin karaktär av klassik paradpark med stadens stora sommarblomsupplevelse.

Här kommer du kunna sitta och äta eller bara umgås i både sol och skugga kring runda bord på en mönsterlagd plattyta som för tankarna till en ombonad matta. Man kan även ta en paus på någon av solsofforna och njuta av vattenporl, färgsprakande sommarblommor och finstämda perennplanteringar.

De nya planteringarna kommer att kompletteras med nya pergolor och nytt växtmaterial. Hela parken får också förbättrad ljussättning för trygghet och vistelse under dygnets mörka timmar.

Även tillgängligheten i parken och möjligheten att ta sig fram till fontänen kommer att förbättras.

Varför vi gör det här

Gustav Adolfs plan är en klassisk paradpark som fungerar som väntpark för alla resenärer i Enköpings kommun.

Parken byggdes under 1930-talet och renoverades senast år 1987, det betyder att parken har utsatts för ett högt slitage under många år och nu är det återigen dags för en välbehövd renovering. 

Staden växer och parken kommer att bli en ännu viktigare samlingsplats för medborgare, resenärer och besökare. Därför renoverar vi Gustav Adolfs plan för att tydligare bjuda in till vistelse i parken.

Idag upplevs platsen mörk vilket gör att det finns behov av att förbättra belysningen.

Det här händer just nu

Nu pågår renoveringen av parken. Under tiden som arbetet pågår kommer parken vara inhägnad och avstängd för besökare. 

Parken kommer vara färdig under våren 2024. I år fokuserar vi på markarbeten inne i parken och nästa år kommer belysning, pergolor och växter på plats. 

Under arbetets gång kommer vi ha en byggetablering på Traktorparkeringen där vi förvarar material för att underlätta arbetet.

Under byggtiden kan du passa på att besöka någon av våra andra uppskattade parker i närheten som till exempel Rådhusgården eller Fridegårdsparken.  

Karta